Akvaryum Kalsiyum Karbonat

Akvaryum kalsiyum karbonat bizlerin sağlıklı deniz akvaryumu kurulumu ve yürütebilmesi için çözüm bulmamız, stabil denge için çözüm üretmemiz ve yine doğru marka kalsiyum karbonat seçmemiz gereken deniz akvaryumu unsurlarından biri. Yakalanmaya çalışılan 8.2 pH değerinin altında da bu elementler gizlidir. Akvaryum kalsiyum karbonat ister bir reaktör içinde kullanılsın veya manuel olarak eklensin iyi ayarlanması gerekir. Kalsiyum reaktörü kullanımında karbon dioksit sayesinde aragonit çözünmesi yaratılarak kullanılır. Nispeten eski bir yöntem olan kalkwasser eriterek kullanma yöntemi artık iyice kullanım dışı kalıyor. Uzun yıllar kullanılmış ancak tabana yaptığı çökme sonrası diatom oluşturması kullanımına bakışı değiştirmiştir.

Akvaryum Kalsiyum Karbonat Neden Önemli?

Akvaryum Kalsiyum Karbonat

Akvaryum kalsiyum karbonat önemli çünkü birçok mercan ve balık türü dahil olmak üzere birçok alg bu elementler ile büyür ve gelişir. İskelet yapısı özellikle kalsiyum karbonat tabanlı olan sert mercanlar için hayati öneme sahiptir. Genel su değerlerindeki alkanite, Ph değerinin sabit ve yüksek olmasında etkili bir role sahiptir. Akvaryum kalsiyum karbonat kendiliğinden çökmeye yönelir. Karbonat iyonları ise yağış esnasında magnezyum ve stronsiyum kalsiyum ile yarışır. Bu durumda eğer düşük magnezyum değerimiz var ise çökme gerçekleşir. Akvaryum kalsiyum karbonat suda direk ve farklı yollardan akvaryumun bikarbonat iyonlarına katkı sağlar. Bu ilişkiler eğer doğru ayarlanır ve kullanılırsa suyun kalsiyum ve karbonat sertlikleri gerektiği şekli alır. Önemli sayılan diğer unsur yararlı kalsiyum iyonlarının yüksek pH, varlığı nedeniyle akvaryumda istenmeyen yosunların oluşmasını da engeller. Akvaryum kalsiyum karbonat (CaCO3) kalsiyum / l ile karbonat 5 mg / l tatlı suda çabuk çözünür. Ancak, deniz suyu karbonat konsantrasyonu 106 mg / l ve 400 mg / l, 4 ila 5 kat daha fazla kalsiyum ve karbonatı teorik olarak barındırmalıdır. Akvaryum kalsiyum karbonat oluşumundaki asıl zorluk ise rakip iyonların çözünürlüğünü artıran deniz suyunun diğer bileşen ve tuzların var oluşları engel olmasındadır. Elementler açısından diğer önemli bilgi kısmı da magnezyumun karbonat bileşiklerinin oluşumunda kalsiyum ile yarışmasıdır. İfade edilen denklem bilimsel anlaşılırlığı biraz karışıktır. Ancak önemlidir.

Akvaryum Kalsiyum Karbonat- Karbonat Sertliği:

Akvaryum kalsiyum karbonat açısından Karbonat sertliği-KH suda çözünmüş karbonat ve bikarbonat tuzların toplam içeriği şeklinde lanse edilir. Özellikle CaO o 17.8 mg/l de CaCO3. DH 1, 10 mg / l CaO veya CaCO3 / l 17,8 mg.ye karşılığı çıkar. Katkı maddeleri suyun bileşiklerini artırmak veya akvaryum kararlığını sürdürmek için kullanılan kimyasalların bir karışımıdır. Akvaryum kalsiyum karbonat katı veya çözünmüş ve yine sıvı olabilir. Gelişi güzel veya ihtiyacı hesaplamadan kullanılması pek akıllıca olmaz ve önerilmez. PH ise proton konsantrasyonunun logaritmasının eksi olarak tanımlanmasıdır. pH =- log [H +] Açıklayıcı olarak değeri tanımlayan üç pH aralığı vardır. 7 pH nötr pH değeridir. 7 pH değerinden az olan asitli su. 7 pH değerinden yüksek olan alkanitesi yüksek su olarak ifade edilir. Akvaryum suyu pH değerininin temel yapısı 8.2 olarak kabul edilir ama aşağı yukarı gece gündüz farkından oluşan sapmalar ideal seviyelerde kaldığında tolere edilebilir. Aşırı oynamalarda hassas balıklar başta olmaz üzere canlı tepkileri görülür. Akvaryum kalsiyum karbonat ilişkisi pH ölçeğine ana yapı olarak bakarsak; 8 pH değeri 7 Ph değerine göre çok daha fazla alkali su olduğu anlamını çıkarabiliriz.

Akvaryum kalsiyum karbonat açısından pH değerinin CO2 ve karbonat iyonları gibi birçok çözünmüş kimyasal ile ilşikili olduğunu anlamak zor değil. Bikarbonat Ph üzerinde tampon etkisine sahip ve deniz suyu pH değeri başlıca karbondioksit oranı (CO2) tarafından şekillenir. Bikarbonat (HCO3-) yanında karbonat (CO3 =) aşağıdaki kimyasal reaksiyonlar tarafından belirlenir.

CO2 (g) + H2O H2CO3 (aq)
H2CO3 (aq) HCO3-(aq) + H + (aq)
HCO3- CO3=(aq) + H+(aq) HCO3-CO3 (aq) + H + (aq)

Akvaryum pH ve karbonat / bikarbonat arasındaki ilişki önemli bir etken ve bağlayıcıdır. CO3 =, CO2 konsantrasyonunda suya sahipseniz (% 0.6) düşük orandır. Bu oranda pH artar veya azalır yani salınım baş gösterir. Eğer aralarındaki ilişki HCO3-/CO3 ise =, pH değeri dengeli azalır artar ve bununda anlamı stabil pH değeridir.

Akvaryum Kalsiyum Karbonat Coraline Alg:

Akvaryum Kalsiyum Karbonat

Birçok hobici arkadaşın özellikle coraline alg oluşturmaya çalıştığını gözlemliyoruz. Akvaryum kalsiyum karbonat bu konuda da ön plandadır. Genel alkanite eğer yüksek ise zaten kendiğinden oluşacak olan alg tabakaları olarak bakmak daha doğrudur. Eğer çok yoğun coraline tabakalarına sahipseniz akvaryum kalsiyum karbonat ve yine iyot gibi elementleri kullanacaklarını unutmamak gerekir. Sadece mercan sayısına bu durumda odaklanarak Akvaryum kalsiyum karbonat takviyesi yapmak yanıltıcı olabilir.

Akvaryum Kalsiyum Karbonat- Reef edu;

No comments yet.

Bir Cevap Yazın